Wilhelm Vockel over DNLA:

‘De productiviteit in ons bedrijf is met ten minste 5% verhoogd.’

Veel drukkerijen zijn niet tevreden met de inkomsten en winstmarges die ze genereren.

Zij hebben een hoop werk en veel opdrachten, maar draaien te weinig winst. Een drukkerij uit Paderborn (Dld) heeft gekozen voor een nieuwe manier om dit te veranderen: Wilhelm Vockel, eigenaar en algemeen directeur van W.V. Westfalia Druck GmbH over zijn beslissing:

‘De periode na de overname van het bedrijf was niet gemakkelijk voor de werknemers. De sfeer was niet zoals het zou moeten zijn. Verschillende groepen werknemers, maar ook het management moesten erg aan elkaar wennen. Wij wilden dit proces positief en actief ondersteunen.

Om te bevorderen dat wij ons zelf, onze medewerkers en de hele onderneming hierin verder te ontwikkelen, hebben wij besloten om de DNLA-methodiek in te zetten voor alle werknemers; dus zowel voor de uitvoerenden als voor de leidinggevenden. Wij hadden twee belangrijke doelstellingen:

  • Om uit te zoeken wie over bepaalde vaardigheden beschikt om zo bijvoorbeeld teams te kunnen samenstellen voor specifieke projecten;
  • Om de oorzaken van conflicten te (h)erkennen, om zo bestaande conflicten onschadelijk te maken en problemen op te lossen.

Wij waren aanvankelijk nogal sceptisch over de methode uit de ‘psychohoek’, maar over de DNLA-methodiek voor het analyseren en ontwikkelen van belangrijke sociale vaardigheden alsmede de vaardigheden in leidinggevende capaciteiten en de daarbij behorende adviezen, zijn we, na afloop van de eerste fase van het project, er absoluut zeker van dat wij de juiste beslissing hebben genomen.

De positieve effecten zijn duidelijk zichtbaar: mensen werken beter samen; de prestaties zijn aanzienlijk verbeterd en de kwaliteit is toegenomen. Hiervan profiteert niet alleen de onderneming, ook de medewerkers zijn veel meer tevreden! Zij streven allen hetzelfde doel na.

Zonder het precies tot de laatste cent uit te rekenen, kan ik met absolute zekerheid zeggen dat wij door de betere samenwerking in ons bedrijf de productiviteit met ten minste 5% is verhoogd, wat overeenkomt bij een jaaromzet van 5 miljoen euro met een bedrag van maar liefst 250.000,- euro.

Tegen een kostprijs van € 15.000 voor het project is het een investering in onze medewerkers en in de toekomst van onze onderneming dat zich loont.’

Wat bij Westfalia Druck heeft plaats gevonden, kunt u ook ervaren! Onze DNLA-HR Expertsystemen kunnen wij ook in uw bedrijf inzetten om probleemgebieden te identificeren, het herkennen van sterkte punten alsmede het omzetten van onbenut potentieel in waardevolle deelname. Wij nodigen u uit voor een ‘proefproject’ met kennismakingskorting.

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2022  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design