Sociale competenties: ons persoonlijk fundament

In de grafiek staan de sociale competenties die de basis vormen voor hoe wij leidinggeven aan onszelf in ons werk en deels ook in ons persoonlijke leven. Ze zijn het fundament van succesvol functioneren. Aanvullende factoren als de interculturele competentie, diversiteit en gender die we in beeld brengen, raken actuele maatschappelijke thema’s als discriminatie, racisme en de positie van mannen en vrouwen in ons arbeidsbestel. De nieuwe competentie agiliteit betreft de proactieve behendigheid die de moderne samenleving van professionals en leidinggevenden vraagt. Uitwerkingen vindt u terug in de te downloaden rapportages ‘deelnemersevaluatie compact’ en ‘evaluatie deelnemer compleet’ van Tom Voorbeeld.

De uitvoerige en heldere beschrijvingen van de competenties in de complete evaluatie maken het mogelijk dat er kwalitatief hoogstaande, tijdbesparende toepassingen ontstaan voor vervolgonderzoeken. Wij informeren u daar graag over. Alle wijzigingen zijn sinds voorjaar 2020 in de DNLA-systemen doorgevoerd.

Sociale Competenties Grafiek

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design