Opleiding en certificering

DNLA is een internationaal werkend systeem. Voor Nederland zijn wij het opleidingsinstituut voor DNLA-adviseurs en -coaches. We leveren maatwerk. Na certificering bent u bevoegd om de uitkomsten van de DNLA-onderzoeken met deelnemers en leidinggevenden te bespreken.

Historie

DNLA staat voor ‘Discovering Natural Latent Abilities’. We vertalen dit in ‘het ontdekken van de van nature aanwezige talenten’. De wetenschappelijke basis van DNLA ontstond eind 70er jaren aan het Max Planck – instituut te München door werk en studie van dr. Strasser, uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Brengelmann. In 2003 zijn de DNLA-systemen geïntroduceerd in de Nederlandse markt. Ondersteund door de Duitse moederorganisaties GMP uit Emsdetten en SMP uit Oelde was VOV Consultancy verantwoordelijk voor de marketing en doorontwikkeling van DNLA voor de Nederlandse markt. GMP heeft enkele jaren geleden de activiteiten en rollen van SMP overgenomen en gaat verder als DNLA GmbH. VOV Consultancy heeft haar DNLA-activiteiten ondergebracht bij het Expertisecentrum DNLA Nederland. Eerst als merknaam, vanaf 1 januari 2022 als zelfstandige onderneming. Met inachtneming van de richtlijnen van DIN 33430 is het Expertisecentrum voor Nederland het instituut voor opleiding tot DNLA-adviseur en DNLA-coach.

DNLA nu

Door een upgrade in het voorjaar van 2020 hebben de Nederlandse versies van de DNLA-modulen sociale competenties en management nog meer een eigentijdse Nederlandse identiteit. Inspanningen om DNLA vanuit het Expertisecentrum DNLA Nederland als kwaliteitsmerk in de markt te zetten, worden geïntensiveerd. Naast individuele toepassingen, bijvoorbeeld bij loopbaanvragen, gaat het om de inzet van DNLA in managementteams en in leiderschapsprogramma’s voor high potentials en leidinggevenden. Er zijn organisatiebrede toepassingen in functionerings- en beoordelingscycli. DNLA helpt om uw mensen mee te nemen in gewenste cultuurveranderingen. Via jaarlijkse updates kunt u de ontwikkelingen volgen. 

Meer informatie vindt u in onze algemene brochure ‘Evaluatie van gedrag voor professionele- en organisatieontwikkeling’.

U mag DNLA zelfstandig toepassen na opleiding en certificering.

Onderscheid DNLA-coach en DNLA-adviseur

Een DNLA-coach is bevoegd de DNLA-systemen in te zetten bij individuele coaching van studenten, starters op de arbeidsmarkt, leidinggevenden en andere werknemers. De DNLA-adviseur is vooral actief in project- of procesmatige toepassingen van DNLA in organisaties met als focus de verbinding tussen persoonlijke en organisatieontwikkeling. Hiertoe legt de DNLA-adviseur in de DNLA-gesprekken een duidelijke link tussen de persoonlijke ontwikkeling en de situatie en eisen van de organisatie. De ontwikkelassessments leveren input om de samenwerking tussen medewerker, team en leidinggevende te optimaliseren.

Voor de certificering van een deelnemer tot DNLA-adviseur gelden zwaardere kwalificatie-eisen dan voor de certificering als DNLA-coach. Van de adviseur wordt tijdens de opleiding in de gesprekken met oefenkandidaten en hun leidinggevende meer zekerheid gevraagd in de toepassing van de methodiek.

DNLA-adviseur personeelsbalans

Een adviseur personeelsbalans is in staat om zijn opdrachtgever op voet van gelijkwaardigheid te adviseren op het gebied van organisatieontwikkeling. Hij of zij kan met behulp van DNLA bedrijfsanalyses maken op personeelsgebied.

De opleiding tot DNLA-adviseur of- coach

Onze opleidingen worden afgestemd op de vraag en ambitie van de deelnemers. Vragen daarbij: Wat is het doel van de opleiding? Wilt u DNLA inzetten in uw coachpraktijk, bij uw bureau voor werving en selectie, of binnen de eigen organisatie voor de eigen medewerkers? Bestaat uw ambitie eruit om uw begeleiding van professionals of jongeren te intensiveren met behulp van het DNLA-ontwikkelassessment sociale competenties? Coacht u ook leidinggevenden en wilt u daarom naast DNLA-sociale competenties ook de module management inzetten? Als je binnen organisaties of de eigen organisatie aan de slag wilt in ‘driegesprekken’ waarbij de leidinggevende in de DNLA-gesprekken van deelnemer en DNLA-adviseur participeert en er verbinding wordt gelegd tussen de persoonlijke ontwikkelingen en de werksituatie en ambities van de organisatie, stelt dat extra eisen aan de adviespraktijk. Dit nemen we dan weer mee in de opleidingsopzet.

Vaste lijnen in deze variaties zijn altijd een eigen DNLA-ontwikkelassessment sociale competenties en eventueel DNLA-managementcompetenties, oefenkandidaten uit de eigen werkpraktijk, een in de tijd gespreide opzet van minimaal twee, meestal drie of meer opleidingsdagen. Dit kan in de vorm van opleidingsgroepjes van twee tot zes cursisten, die ook van elkaars ervaringen leren. Individuele trajecten zijn ook mogelijk.

Certificering

Na opleiding door het Expertisecentrum DNLA Nederland kan de gecertificeerde DNLA-adviseur of -coach voor een periode van drie jaar aan de slag. Als de adviseur of coach naar het oordeel van het expertisecentrum ook dan in voldoende mate aan de competentie-eisen voldoet, wordt de certificering vervolgens iedere keer voor een periode van drie jaren verlengd na het bezoek aan een terugkomdag, waarin ook een hernieuwd eigen vervolgonderzoek DNLA- sociale competenties wordt besproken.

Zie voor aanvullende richtlijnen op het gebied van kwalificatie, ethische code en gedragsregels de notitie ‘Richtlijnen voor gecertificeerde DNLA-adviseurs en coaches’. 

Meer info

Kosten

Kosten DNLA opleidingen en certificering

Deze zijn afhankelijk van de gekozen maatwerkoplossing. De basis voor de berekening is een scholingstarief van € 630 per deelnemer per dag (exclusief btw, tarief 2023). Het maakt verschil of ervaren coaches en adviseurs deelnemen aan de opleiding, of dat deze is bestemd voor managers die de rol van DNLA-adviseur op zich willen nemen in hun eigen organisatie.

Afhankelijk van de situatie worden extra kosten in rekening gebracht voor het eigen DNLA-ontwikkelassessment en de vragenlijsten van de oefenkandidaten. Oefenkandidaten zijn mensen uit de eigen coachingspraktijk of collega’s uit de eigen organisatie. Mede door de een-op-een begeleiding door de trainer/opleider krijgen zij waardevolle inzichten voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling. Na overleg kunnen wij een vrijblijvend, passend aanbod doen.

Verplichtingen en ondersteuning

Uitgangspunt is dat de DNLA- adviseurs en coaches gemiddeld jaarlijks minimaal tien resultaatbesprekingen DNLA sociale competenties of management houden. Als dat niet haalbaar blijkt, verliest hij of zij de bevoegdheid om DNLA-ontwikkelassessments door te voeren.

Zij dienen zich daarnaast te conformeren aan de gedragsregels en richtlijnen zoals deze door het Expertisecentrum DNLA Nederland zijn vastgelegd.

Omgekeerd mogen de DNLA-adviseurs en DNLA-coaches rekenen op ondersteuning bij marketing en acquisitie, de leverplicht van vragenlijsten, de doorontwikkeling van DNLA in de Nederlandse markt, scholing en bijscholing. De contactgegevens van de DNLA- adviseurs, -coaches en DNLA-adviseurs personeelsbalans zullen na persoonlijke toestemming worden vermeld op de website van het expertisecentrum. Indien passend krijgt DNLA een prominente plek op de eigen website van de adviseur, of het bureau waar deze voor werkt.

De DNLA-coaches en adviseurs kunnen aanvullend gebruik maken van een persoonlijk jaarlijks DNLA- evaluatieonderzoek sociale competenties voor een bedrag van € 185, excl. btw. Onderdeel hiervan is een gecomprimeerde resultaatbespreking, al dan niet telefonisch. Dit is een aanbod, geen verplichting.

Meer info

Toelatingscriteria  Richtlijnen gecertificeerde DNLA-adviseurs en -coaches  

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design