Monique van Roosmalen over het Expertisecentrum DNLA Nederland:

‘Wij zijn uitermate tevreden over de wijze waarop Dick Schotgerrits de gesprekken heeft begeleid. Hij heeft hierin een belangrijke rol vervuld.’

Voor scholen met ambitie

Een ambitieuze school stelt zichzelf altijd de vraag wat beter kan. De school wil voorkomen dat het goede de vijand wordt van het beste. Wie het onderwijs tot een succes maken, is geen vraag. Het zijn altijd de mensen: directie, kerngroepleiders, leerkrachten en het ondersteunend personeel. Als directieteam hebben wij na een geslaagde proef gekozen om ontwikkelingsgerichte DNLA- assessments in te zetten voor onze groep van kernteamleiders, de manager bedrijfsvoering en een aanstormend talent.

IVO - Deurne bestaat uit Het Peellandcollege, het Alfrinkcollege, het Hub van Doornecollege en De Sprong. De scholen hebben alle vier elkaar aanvullende opleidingen (vwo/havo/vmbo/praktijkonderwijs), een eigen karakter en goede naam.

De deelnemers aan de assessments hebben de resultaatbesprekingen overwegend als positief en waardevol ervaren. Soms waren de systeemanalyses confronterend maar herkenning was er altijd. De gesprekken boden diepgaand inzicht in eigen functioneren, eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit leverde een prima basis en actiepunten op voor de komende functioneringsgesprekken en eventueel pop-gesprekken.

De analyses en gesprekken laten ondanks alle individuele verschillen ook trends zien waarin IVO - Deurne als school vooruitgang kan boeken. Deze zijn het meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen authenticiteit en datgene waar je als mens, als leidinggevende, als school voor staat. Ook, het voorkomen van vastgeroeste patronen, een betere interne en externe samenwerking, een versterking van het innovatief vermogen, de ambitie om van een goede school een excellente school te maken. Een vaststelling: er is een duidelijke groeicapaciteit zowel op individueel als collectief niveau. In gezamenlijkheid met de kerngroepleiders, leerkrachten en andere medewerkers willen wij als directie deze groei tot stand brengen.

Wij zijn uitermate tevreden over de wijze waarop Dick Schotgerrits de gesprekken heeft begeleid. Hij heeft hierin een belangrijke rol vervuld.

Wij bevelen DNLA als methodiek en het Expertisecentrum DNLA Nederland als bureau van harte aan voor scholen met ambitie.

Monique van Roosmalen, voormalig rector Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne, nu rector Sondervick College, Veldhoven

Rutger van Deursen, directeur

 

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design