Marlie Vennegoor over het Expertisecentrum DNLA Nederland:

‘Met de objectieve testresultaten heeft dat geleid tot een waardevol en open gesprek.’

Assessmentervaring DNLA  en begeleiding Expertisecentrum DNLA Nederland - Rob van Dijk

In de organisatie waar ik directeur van ben heeft er een wisseling van manager plaatsgevonden. In deze organisatie heb ik de leiding over de staf en ondersteuning en de manager heeft de uitvoerenden onder zijn verantwoording.

Een MT bestaande uit twee personen. De manager en ik moeten dus aanvullend samenwerken en elkaar versterken. Na een half jaar samenwerken heb ik besloten een DNLA-onderzoek te starten op sociale competenties en managementvaardigheden voor de manager en mij.

Om naast inzicht in de kwaliteiten ook de mogelijke twijfels en zwakke punten boven tafel te krijgen en te zien wat nodig is om een optimale samenwerking te realiseren.

De werkwijze van Rob is eerst het gesprek te beginnen over je levensloop en daarna naar de resultaten te kijken en ook de problemen op het werk en de samenwerking met de manager kwamen op tafel.

Omdat ik eindverantwoordelijke ben zat er niemand bij mijn gesprek. Bij de manager zat ik er als leidinggevende bij. Mijn resultaten en de bespreking nam ik in mijn hoofd mee naar het gesprek over de manager. Een waardevolle volgorde, zodat ik meteen kon inzoomen op zijn resultaten en mijn kijk op zijn functioneren vanuit mijn eigen uitkomsten. Met de objectieve testresultaten heeft dat geleid tot een waardevol, open gesprek, waaruit bleek dat we ieder een andere verwachting hadden over elkaars inbreng in het MT.

Dit was zonder dit traject waarschijnlijk niet op tafel gekomen.

Er ontstond transparantie en opluchting.

Meteen na dit traject waren samenwerkingszaken en verwachtingen bespreekbaar. En mijn ervaring is dat als je deze testen inzet en iemand al een beetje kent je de verbinding kunt leggen tussen jouw kijk op iemands functioneren en de resultaten van het onderzoek.

En Rob, je was een enorm prettige begeleider, open, vriendelijk maar ook doortastend.

Marlie Vennegoor

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design