De werkwijze

De vragenlijsten worden digitaal ingevuld, thuis, op uw werk of waar u maar wilt. U hebt dan uw positie bepaald in 242 kort omschreven, herkenbare situaties. Een indruk krijgt u via de lijst Voorbeeldvragen DNLA-onderzoek managementcompetenties

De beantwoordingstijd ligt bij management op maximaal anderhalf uur. Het DNLA-systeem versleutelt de antwoorden zodat niemand deze terug kan lezen. De privacy wordt in alle opzichten gewaarborgd.

De rapportages laten zien hoe uw DNLA-resultaten zich verhouden tot de resultaten van de beste deelnemers in vergelijkbare functies. Deze objectivering helpt om scherper te krijgen hoe en waarin leidinggevenden, medewerkers en organisaties zichzelf of elkaar afremmen of versterken. Deze bewustwording is het vertrekpunt om met vertrouwen en in open samenwerking jezelf, elkaar en de organisatie verder te ontwikkelen. Juist ook in de huidige moderne organisatievormen waarin steeds meer verantwoordelijkheid ligt bij samenwerkende professionals. Tijdens het DNLA-gesprek wordt de verbinding gelegd tussen de persoon van de deelnemer, de werksituatie en de onderzoeksresultaten.

Een mooie vorm is om dit te koppelen aan relevante aspecten uit het levensverhaal van de deelnemer. Dit leidt tot inzicht met impact!

Bespreken van resultaten

De DNLA-adviseur bespreekt de resultaten individueel of in een ‘driehoeksgesprek’ gelijktijdig met de deelnemer en diens leidinggevende. Een effect van deze tweede mogelijkheid is dat je elkaar beter leert kennen. Samenwerking wordt zo gemakkelijker. Bij een benoemingsassessment vindt dat gesprek altijd plaats tussen sollicitant en adviseur. Na instemming rapporteert de adviseur aan de opdrachtgever.

De resultaatbesprekingen variëren in duur van één tot drie uur, afhankelijk van het feit of het DNLA-gesprek een eerste onderzoek betreft of een vervolgevaluatie. Ook, of in het gesprek één of twee modulen worden besproken. Bij leidinggevenden als deelnemer is dat laatste bijna altijd het geval. Van het gesprek wordt een vertrouwelijk verslag opgemaakt, minimaal bestaande uit conclusies en afspraken.

Begeleiding door een gecertificeerde DNLA-adviseur

Het DNLA-gesprek wordt bij een eerste onderzoek altijd begeleid door een gecertificeerde DNLA-adviseur. Afhankelijk van de afspraken participeert ook de leidinggevende daarin. De DNLA-adviseur stelt de rapporten voor het eerst tijdens dat gesprek beschikbaar. Bij vervolgonderzoeken is de betrokkenheid van een DNLA-adviseur niet verplicht.

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design