De context van leidinggeven

In de huidige complexe en dynamische maatschappelijke en economische context zien we verschillende trends die op elkaar inwerken. Zij bepalen de omgeving waarin management en leidinggeven plaatsvinden. Daarbij is een onderscheid te maken tussen klassieke hiërarchische structuren versus moderne structuren waarin meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers wordt gelegd.

De moderne organisatie vraagt een brede professionele ontwikkeling van allen die binnen de organisatie werken. Naast doorontwikkeling van kennis, vaardigheden, inzichten en competenties gaat het ook om ook om een aangehaakt zijn bij organisatiebrede en relevante maatschappelijke ontwikkelingen, de identiteit, missie en visie van de eigen organisatie. Om aandacht voor de fundamentele ontwikkelingen in je vak, reflectie op je eigen handelen en je team, zelfkennis en het ontwikkelen van een eigen professionele identiteit.

Veel organisaties bevinden zich ergens tussen de klassieke en moderne variant.

De noodzaak om te bewegen wordt steeds groter. Eenvoudige en ongeschoolde arbeid is er steeds minder. Deze trend wordt door de digitalisering nog versterkt. Een commando en control stijl van leidinggeven past daarin steeds minder. Leidinggevenden dienen veel meer vanuit een visie op de organisatie en haar bestaansrecht te coördineren, medewerkers te betrekken en te motiveren, te verduidelijken, ondersteunen en bemiddelen, ruimte te scheppen en blokkades op te heffen.

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design