Ellen v M. over het Expertisecentrum DNLA Nederland

Gedurende meerdere coaching sessies met Rob heb ik vervolgens ontdekt waar mijn sterke punten liggen en welke verborgen talenten ik bezit.

“In mijn werk heb ik vaak te maken met partijen die tegengestelde belangen hebben. Dat is soms lastig. Uiteraard was ik me ervan bewust dat mijn werkwijze als procesbegeleider mede bepaalt hoe soepel dergelijke uiteenlopende belangen samengebracht kunnen worden. Maar door het doen van een DNLA test heb ik pas echt inzicht gekregen in de mate waarin mijn persoonlijke houding en mijn ontwikkelpunten van invloed zijn op deze werkwijze.

Gedurende meerdere coaching sessies met Rob heb ik vervolgens ontdekt waar mijn sterke punten liggen en welke verborgen talenten ik bezit. En hoe ik daarmee de rol die ik inneem kan sturen, waardoor ik vanuit mijn kracht kan opereren. Dit heeft ertoe geleid dat ik in mijn werk persoonlijk meer afstand kan nemen en juist daardoor vanuit betrokkenheid en verbinding succesvol kan opereren.  Daar hebben zowel mijn opdrachtgevers als ikzelf profijt van.  Ellen v M. “

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design