Een brandweercoördinator over het Expertisecentrum DNLA NL:

‘Selecteren op intelligentie, maar ook op mogelijk te ontwikkelen competenties’

Competentieontwikkeling Brandweer

Als vrijwilliger moet je heel wat in je mars hebben om leiding te kunnen geven aan brandweereenheden. Competentiemeting en -ontwikkeling brengen uitkomst.

De tijd- en functiebelasting van leidinggevende vrijwilligers bij de brandweer is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarbij komt de toenemende verantwoordingscultuur en de groeiende mobiliteit en veranderende interesses van mensen. Konden we in het verleden nog kandidaten selecteren, tegenwoordig zijn we blij als er kandidaten gevonden kunnen worden. We willen daarom heel zorgvuldig omgaan met belangstellenden.

We hebben hierom gekozen voor een assessment volgens de DNLA-systematiek onder begeleiding van het Expertisecentrum DNLA Nederland. Als opdrachtgever hebben we naar de kandidaten aangegeven dat we vertrouwen hebben in hun capaciteiten. Dat we door middel van dit assessment helder willen krijgen welke steun zij nodig hebben om te slagen in hun missie om een goede bevelvoerder te worden die met zelfvertrouwen zijn taak aankan.

Het invullen van de vragenlijsten werd door de kandidaten als pittig beschouwd en een enkele keer hebben ze zich afgevraagd ‘waar gaat dit naar toe, zijn de vragen wel relevant’. In een drie uur durende sessie zijn de resultaten besproken per kandidaat en is in een prettig en helder gesprek gezocht naar oorzaken voor bepaald gedrag en naar herkenningspunten bij de kandidaten. De kandidaten gaven aan dat ze bepaalde resultaten verrassend vonden en in aanvang niet altijd direct herkenbaar. Sommige zaken waren confronterend. De toelichting van Dick Schotgerrits en het gezamenlijke gesprek hierover bood helderheid en konden de kandidaten zich herkennen in het geschetste profiel. De opdrachtgevers kregen aansluitend adviezen voor coaching die aansluiten per onderdeel van de onderzoeksresultaten.

De conclusie van ons als opdrachtgever en van de kandidaten is dat uit het assessment en de begeleiding/toelichting door het Expertisecentrum DNLA Nederland in de persoon van Dick Schotgerrits duidelijk naar voren kwam dat het doel niet was om iemand uitsluitend te selecteren op intelligentie, maar ook op mogelijk te ontwikkelen competenties.

Een coördinator opleiden en oefenen 

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2022  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design