Docent instelling voortgezet onderwijs over het Expertisecentrum DNLA Nederland:

‘Het totale onderzoek bestaande uit de DNLA-analyses en de bespreking daarvan is erg waardevol, ook de gelegde verbindingen tussen de verschillende uitkomsten.’

Ervaring deelnemer benoemingsassessment

‘Het totale onderzoek bestaande uit de DNLA-analyses en de bespreking daarvan is erg waardevol, ook de gelegde verbindingen tussen de verschillende uitkomsten. Het biedt handvatten om aan gesignaleerde tekortkomingen te werken. Wat dat betreft komt het assessment voor mijn ontwikkeling op een mooi moment. Het maakt me alert en kan helpen overcompensatie te voorkomen. Tevens is het boeiend om te zien hoe mijn persoonlijk levensloop doorwerkt in het functioneren nu en hoe de resultaten van de DNLA-analyses op hun plaats vallen. “

M. B., docent

Copyright: Expertisecentrum DNLA Nederland 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design